Tagsys

IndAut vertegenwoordigt voor de Benelux, binnen de wasserijbranche, Tagsys.

Tagsys heeft een radiografische chip ontwikkeld die werkt met een draaggolf van 13,5 Mhz, hierdoor is het registratiesysteem niet gevoelig voor storingen die in de omgeving van het registratie systeem aanwezig zijn zoals storingen van motoren (frequentie regelaar), hoog frequent verlichting, slecht aangesloten elektrische contacten, enz.

In vergelijking met de meest gebruikte "concurrerende" chips (die werken met een frequentie van 127 kHz) leest de Tagsys 100 keer sneller, hierdoor kan vaker worden gelezen en worden ook chips gelezen die niet optimaal gepositioneerd zijn ten opzichten van de antenne. Door de hogere draaggolf-frequentie is de benodigde energie die de chip nodig heeft om te gaan zenden sneller aanwezig zodat de z.g. dode tijd tot een minimum wordt teruggebracht.

De leesafstand wordt beperkt gehouden, dit om te voorkomen dat de leeskwaliteit van chips op naastliggende kledingstukken verslechtert. Een lees afstand van 6 - 20 cm is in alle registratiesystemen ruim voldoende, waar nodig kan de leesafstand verdubbeld worden door de z.g. spiegeltechniek.

Tagsys is niet alleen de leverancier van de Chips (Tags), maar ook van verschillende antennes, verterkers en bevestiging- en geleidingsystemen. Hierdoor zijn de componenten voor het registratiesystemen optimaal op elkaar afgestemd waardoor de verstoringen van de omgeving tot een minimum worden beperkt en moet een leesbaarheid van 99,9 % haalbaar zijn.

IndAut B.V. is bezig met het ontwikkelen van een eigen registratiesysteem en zal daarin zeker de read/write functie in opnemen, omdat dat de toekomst is en vele logistieke problemen kan oplossen.